Episode Notes

Att varje morgon vakna med ett tomt papper och ordet DET som en bra början.… men som varje kväll förlängs till … GICK ÅT HELVETE…IGEN, kan vara en bekant loop i prokrastineringens tidevarv.