Episode Notes

Årgångsvatten är kanske något som vi får vänja oss vid som en exklusiv dryck runt matbordet. De torra perioderna verkar bli en del av klimatvardagen och att lagra vatten kanske blir en nödvändig rutin i framtiden, för envar.