Episode Notes

I detta avsnitt diskuterar DanAulis den norska listan över saker man bör ha hemma vid krissituationer. Det verkar som att man i Norge ger mer raka besked än i Sverige när man vill att befolkningen ska hantera sin Hemberedskap, eller Egenberedskap som det heter i Norge.