Episode Notes

Hur är det att ryckas från sin tillvaro och hamna i ett främmande land med ett främmande språk. Vi diskuterar denna typ av kris genom hunden Ismos flytt från Irland till Sverige med organisationen Hundar utan hem.