Episode Notes

Chào đón bạn đã đến với The Blue Expat podcast. Nếu bạn thắc mắc về cái tên của podcast và tôi là ai, tôi sẽ làm cái gì trong podcast này thì tập này sẽ giải thích tất cả những điều đó.

Welcome to The Blue Expat podcast! In this very first episode I will shortly introduce myself, my story, why do I want to do this podcast and what will you find in each episode.

I thank bensound.com for the music used in this podcast.